USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Akreditasyon izleme komitesi - görev tanımı


Yetki:

Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak.

Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek.

Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla Değerlendirmek.

Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve Yönetim kurulunun

Bu kapsamda aldığı kararları uygulamak.

Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi Çalışmalarına fiilen katılmak.

3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarına katılmak.

Sorumluluk :

Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI :

Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir.Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.

Her 3 ayda bir olağan olarak toplanır.

Başkanın talebi veya 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.

Kararlar en az 3 üye ile alınır.

Alınan kararlar karar defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.

Kara defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 3
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1610
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7124
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7412