USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

81 İLDE HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


31.10.2013

81 İLDE HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 24.10.2013 tarihinde Ankara Birlik Merkezinde yapılan “81 İlde Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Yönetim Kurulu Kararı ile Tekirdağ ilindeki firmaları temsilen Tekirdağ TSO Meclis Üyesi M.Fatih İşcan katılmıştır. Toplantı tarihinden önce oluşturulan heyet, 23 Ekim 2013 tarihinde bir toplantı düzenleyip sektör sorunları belirlenmiş olup yaşanan sorunlar ana başlıklar halinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

1-      KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ

Kamu İhale Kurumu tarafından ihalesi yapılan hizmet işlerinin, hak edişlerinde kıdem tazminatı gibi bir ödemenin yapılmasına rağmen, iş bitiminde çalıştırılan personelin haklı olarak talep etmiş olduğu kıdem tazminatı ödemesinin firmalar tarafından ödenmesine yönelik verilmiş olan kararlar, bu kararlara yapılan itirazlar neticesinde yaşanan iki taraflı mağduriyetler.

 

2-      6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAN KAYNAKLI SORUNLAR

Yürürlüğe giren bu yasa ile iş yeri tanımı SGK müdürlüğünde açılan dosya ile özdeşleştirilmiştir. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar hizmet verdikleri her kurum için ayrı bir işyeri dosyası açtırmaktadırlar. Bu nedenle açılan her dosyaya ayrı ayrı İSG uzmanı tarafından, risk analizi, eğitim vs gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Fakat bu işlemlerin gerçekleşmesi için, gerekli ücretin maliyet hesaplarında KİK işçilik hesaplama modüllerinde ve hak edişlerde bulunmamasından kaynaklanan ciddi mağduriyet durumu oluşmaktadır.

 

3-      KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON PERSONELLERİN SENDİKAL HAKLARI

Kamuda çalıştırılacak olan personellere ödenecek fazla mesai, resmi tatil çalışma ödemesi, yapılacak olan kıyafet yardımları, erzak yardımları, ihale konusu olan işin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi hususlar kamu ihale kurumu tarafından belirlenip şartnamelerde yer almaktadır. İhalelere katılan istekli firmaların bu şartların dışında hareket etmeleri söz konusu değildir. İşyerinde çalışan personellerin, bir sendika kuruluşu ile anlaşmaları durumunda sendika tarafından yapılmak istenen yaptırımların ve dayatmaların hiç biri hak edişlerde olmamasına rağmen, bu hususta en yetkili kurum olan hakem heyetinin firma aleyhine vermiş olduğu kararlardan kaynaklanan mağduriyetlerdir.

 

TOBB tarafından düzenlenen toplantıya Birliği temsilen TOBB Genel Sekreter Yardımcısı, Sektörü temsilen 42 İlden firma ve oda yetkilisi, kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Çalışma Genel Müdürü, Kamu İhale Kurumu adına Grup Başkanı ve uzman personellerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı, sektör için tarafların bir araya geldiği, sorunların direk çözüm merkezlerine aktarılabildiği bir ilk olup, sektör açısından çok büyük önem arzetmektedir. Yukarıda sıralanan sorunlar dile getirilmiş olup yetkililer tarafından müzakereleri yapılmıştır. Yetkililerin olumlu bakış açıları ile yeni yasada sorunların çözümü gerçekleşecek kanaati ön plana çıkmıştır. 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2625
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11373
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11621