USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ


28.03.2014

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Bilgilendirme Semineri, ÇSG Eğitim Uzmanı Dr. Erdem Cam’ın sunumuyla 27.03.2014 tarihinde Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gerçekleşen seminere Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekirdağ TSO Meclis Üyeleri ve çok sayıda Tekirdağ TSO Üyesi katıldı.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin yükümlülükleri, işçilerin yükümlülükleri, İSG hizmetleri, Risk Değerlendirme ve idari para cezaları olarak ana başlıklar altında toplanmaktadır. Türkiye’de her gün 172 iş kazası gerçekleşmekte, 4 kişi iş kazası nedeniyle yaşamını yitirmekte ve 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek mevzuatın oluşturulmasında gerekse mevzuat uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesinde çok sayıda bakanlık ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görevi bulunmakta olup, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda mevzuat oluşturma ve denetim başta olmak üzere ağırlıklı görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

12.07.2013 tarihli 6495 Sayılı Kanunun 56. Maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre;

 

• Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinden itibaren,

• 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinden itibaren,

• Diğer işyerleri için ise 01.01.2013 tarihinden itibaren Kanun hükümleri yürürlüğe girmiştir.

• Bu nedenle Kanunun işyeriniz açısından hangi tarihte yürürlüğe gireceğinin belirlenmesi için risk değerlendirmesinin bir an önce yapılması ve çalışan sayısının tespiti büyük önem arz etmektedir.

 

Kanun hükümlerine uymayan işverenlere değişen miktarlarda ağır para cezaları uygulanmaktadır. 2014 Yılı para cezaları şu şekildedir;

 

• İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.)- 2.240 TL

• İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama – 5.601 TL (her biri için) devam ettiği her ay için de aynı miktar

• Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak – 3.361 TL devam ettiği her ay için 5.041 TL

• Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması – 1.680TL

• Acil durum planı hazırlamamak – 1.120 TL devam eden her ay için aynı miktar

• İş kazası ve meslek hastalığını SGK’ya bildirim eksikliği- 2.240 TL

• Sağlık gözetimine tabi tutulmayan ya da sağlık raporu olmayan her çalışan için 1.120 TL

• Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.120 TL

• İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.120 TL

• Çalışan temsilcisi seçmeme 1.120 TL

• İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.240TL

• İş Müfettişlerinin teftiş yapmasını ve sonuçlandırmasını engellemek – 12.181 TL

• Durdurulan işi önlem almadan devam ettirme - 11.203 TL

• Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamama - 56.018 TL

• Güvenlik raporuna onay almadan çalışan, durdurulan işyerinde faaliyette bulunan işveren -89.629 TL

 

Yaklaşık olarak 3 saat süren seminer, birçok konuda üyelerin aydınlatılmasının ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1613
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7127
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7415