USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

2022 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı


17.05.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI’nın 16.05.2022 tarihli ve E-32026295-130.15-2282 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşeri sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda Trakya Kalkınma Ajansı; tekstil ürünlerinin bitirilmesi alanında faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlı üretimin desteklenmesi amacıyla temiz üretim etüt ve analizlerinin gerçekleştirilmesi sureti ile temiz üretim konusunda teknik destek hizmeti sağlamayı planlamaktadır.

 Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansınca "2022 Yılı Üreten Şehirler Tematik Destek Programı" Tekirdağ ili özelinde uygulanmak üzere ilan edilmiştir. Söz konusu programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

2022 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programına ilişkin başvuru rehberine, programın tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilecek çevrimiçi bilgilendirme toplantılarının takvimine ve toplantılara katılım için doldurulması gereken kayıt formuna internet sitesi üzerinden (www.trakyaka.org.tr) ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

 

2022 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 28
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17150
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17572