USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı


28.03.2022

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen yazıda şu bilgilere yer verilmiştir;

2021 yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başlamıştır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vereceklerdir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresinin elektronik uygulamalarından olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde verebileceklerdir.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları için mükelleflerin doğru, etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirme ve hatırlatma yapmak amacıyla yazılı (Rehber ve Broşürler) ve görsel (Videolar, Slider) anlamda pek çok doküman hazırlanmıştır.

Beyan döneminin başladığının mükelleflere ve kamuoyuna hatırlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, beyan döneminin başladığı günden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr resmi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında yayınlanmakta olup, beyanname verme süresinin son günü olan 31 Mart 2022 tarihine kadar yayınlanmaya devam edecektir.

Beyan dönemine ilişkin olarak hazırlanan içeriklere ulaşmak için link adresi:

https://drive.google.com/drive/folders/1oReWofSmgAYfCS2W7sEHluB81cdiwBD1?usp=sharing 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Aynur YENİPAZARLI 

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16626
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17318